POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO HIREE

 1. Serwis internetowy www.hiree.app, zwany dalej Serwisem, prowadzony przez Hiree Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Będzińska 5/8, 31-403 Kraków, zwaną dalej Hiree, podczas świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu może wykorzystywać pliki cookies.

 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi wysyłanymi na urządzenia końcowe (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z których korzysta Użytkownik zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu, którym jest Kandydat lub Pracownik.

 3. Wykorzystywanie plików cookies ma na celu umożliwienie lepszego dopasowania Serwisu, prezentowanych treści oraz kompatybilność z urządzeniami Użytkownika, jak również służy Hiree w celach statystycznych.

 4. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu Użytkownika poprzez mechanizm plików cookies wysyłanych za pośrednictwem Serwisu jest zgodne z postanowieniami art. 173 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.).

 5. Stosowane mechanizmy nie wpływają negatywnie na urządzenia Użytkownika, jak również nie modyfikują zainstalowanego oprogramowania i jego konfiguracji.

 6. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zostaje informowany o stosowaniu plików cookies.

 7. Użytkownik ma możliwość własnego dostosowania możliwości przesyłania plików cookies, jak również całkowitego ich wyłączenia, poprzez zastosowanie odpowiednich funkcjonalności używanej przez niego przeglądarki. Każdy producent przeglądarek internetowych wskazuje na swoich stronach internetowych sposoby wyłączenia lub usuwania plików cookies.

 8. Wykorzystywane przez Hiree pliki cookies nie będą powodowały identyfikacji danego Użytkownika, a więc nie będą stosowane konfiguratory łączenia adresów IP urządzenia z danymi konkretnego Użytkownika. Wszelkie informacje zwrotne będą miały charakter anonimowy.

 9. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez Serwis lub też chęć ich ograniczenia lub usunięcia, Użytkownik może odpowiednio dostosować ustawienia swojej przeglądarki internetowej, zgodnie z wytycznymi producenta znajdującymi się na stronach internetowych:

  1. Edge

  2. Google Chrome

  3. Mozilla Firefox

  4. Safari

  5. iOS Safari (Safari Mobile)

  6. Android Browser

  7. Opera

 10. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. cookies własne – przesyłane przez Stronę internetową Serwisu dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania oraz celem zastosowania odpowiednich funkcjonalności technicznych i bezpieczeństwa.

  2. cookies stron trzecich – przesyłane przez inne podmioty współpracujące z Hiree lub świadczące na jego rzecz usługi, jak również dostosowujące wygląd strony internetowej oraz prezentowanych treści do preferencji Użytkownika.

 11. Serwis korzysta w szczególności z poniżej wymienionych narzędzi wykorzystujących pliki cookies:

  1. Google Analytics – narzędzie analizy ruchu na Stronie internetowej Serwisu odnoszące się do anonimowego wskazania typu Użytkowników oraz ich zachowań podczas korzystania z Serwisu.

  2. Google Tag Manager – narzędzie zarządzania tagami usprawniające możliwość właściwej aktualizacji tagów i fragmentów kodu witryny lub aplikacji mobilnych. Może służyć także dodawaniu i aktualizacji niestandardowych tagów stron trzecich. Dodanie niewielkiego fragmentu kodu menedżera tagów umożliwia bezpiecznie wdrożenie ustawienia analityki i tagów pomiarowych, korzystając z internetowego interfejsu Użytkownika.

  3. WordPress Cookies – narzędzia umożliwiające szybsze poruszanie się Użytkowników po Serwisie, zapamiętujące dane logowania na stronie internetowej Serwisu, lub służące do kontynuowania wpisów na blogu przez danego zindywidualizowanego Użytkownika.

  4. Hotjar Cookies Analytics – narzędzie analizujące w sposób anonimowy zachowania Użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu mapy strony internetowej, analizy ścieżek konwersji, ankiet kontekstowych, czy też nagrań związanych z korzystaniem z witryny internetowej.

  5. Facebook Custom Audience – narzędzie pozwalające na wykorzystywanie plików cookies w celu budowania grupy niestandardowych odbiorców do których adresowane będą spersonalizowane treści reklamowe, na podstawie uprzednio zaobserwowanych preferencji.

  6. Pliki cookies stosowane przez portale społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, itp.) – narzędzie dedykowane Użytkownikom portali społecznościowych umożliwiające tworzenie dla tych Użytkowników dedykowanych treści na podstawie zebranych informacji o ich aktywności na danym portalu oraz ich łączenia. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez portale społecznościowe można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych portali, m.in.:

   Facebook

   Google

   Instagram

   Twitter

   LinkedIn

  7. Analityczne pliki cookies portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, itp.) – narzędzie śledzące aktywność Użytkowników w sieci internet.

  8. Piksel Facebooka – narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

 12. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich świadczonych za jego pośrednictwem Usług, przy braku wyłączenia lub ograniczenia stosowania plików cookies przez Użytkownika, stanowi akceptację niniejszej Polityki plików cookies oraz zgodę na przesyłanie przez Hiree plików cookies, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.).

 13. Niniejsza Polityka plików cookies została sporządzona w języku polskim. W przypadku tłumaczeń Polityki plików cookies na inne języki oraz ewentualnych nieścisłości lub niejasności, wiążącą wersją Polityki plików cookies jest zawsze wersja w języku polskim.

 14. Hiree zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w postanowieniach Polityki plików cookies w wypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowszych technologii wymagających zmiany tychże postanowień oraz w wypadku zmiany zasad świadczenia Usług przez Hiree poprzez modyfikację zapisów Regulaminu Serwisu.

 15. Wszelkie informacje o zmianach w Polityce plików cookies zamieszczane będą na Stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie od dnia ich opublikowania.